มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 – National Science & Technology Fair 2021
แนวความคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Art – Science – Innovation and Creative Economy)
รูปแบบจัดแสดง HYBRID Event (On ground and Online Platform)

มีหน่วยงานร่วมจัดแสดง รวม 80 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย

  • หน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 31 หน่วยงาน
  •  ภาครัฐ จำนวน 14 หน่วยงาน
  •  ภาคเอกชน จำนวน 9 หน่วยงาน
  •  มูลนิธิ สภาสมาคม สมาคม จำนวน 5 หน่วยงาน
  •  ต่างประเทศ จำนวน 6 ประเทศ 21 หน่วยงาน

วันเวลาและสถานที่จัดงาน

1. On Ground Platform
วันที่ 9 – 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 19.00 น.
ณ อาคาร 9 – 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
จำกัดผู้เข้าชมงานในแต่ละรอบ ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19
ดูรายละเอียดและลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้าชมงานล่วงหน้า ได้ที่ www.thailandnstfair.com

2. Online Platform
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
Virtual Exhibition นิทรรศการเสมือน ทางเว็ปไซต์ www.thailandnstfair.com
Online Activities กิจกรรมออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/nstfairTH

ข้อมูลผู้จัด

จัดงานโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดำเนินงานโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
thailandnstfair.com