ข้อกำหนดและนโยบายเว็บไซต์

EventPress.me เป็นเพียงเว็บไซต์ที่ได้รวบรวมอีเว้นที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา และเข้าถึงอีเว้นได้ง่ายขึ้น ณ จุดเดียว

EventPress.me ไม่ได้เป็นผู้จัดอีเว้นและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้จัด ผู้ใช้งานควรตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้จัดโดยตรงอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลไม่ถูกต้อง และ/หรืออื่นใดที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการเข้าถึงทั้งของ EventPress และ/หรือ จากเนื้อหาต้นฉบับ และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของผู้จัด ทุกกรณี

แจ้งปัญหาการใช้งาน ข้อมูลลิขสิทธิ์ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ ได้ที่ info@eventpress.me